تور ٢.٥ روزه ماسال
همراه با برنامه هاي شاد و پذيرايي كامل از اژانس مسافرتي رهسپاران
تنها با پرداخت ٢٠٧٠٠٠ اما به ارزش ٣٤٥٠٠٠ تومان (٤٠٪‏ ) تخفيف